Tuhka-olie uit Alalapadu naar Amerika

10 September 2019

De eerste grote zending van 500 liter tuhka-olie gaat vandaag richting de Verenigde Staten van Amerika (Amerika). Via de stichting Tuhka, de notenolieverwerkingsfabriek van Alalapadu, zegt de lokale gemeenschap trots te zijn op deze mijlpaal. Er is groeiende belangstelling voor dit Surinaams 'Non Timber Forest Product' (dus een niet-hout product uit het bos), dat voor een gegarandeerd inkomen zorgt voor de lokale bewoners, zonder vernietiging van het bos en onder hun eigen beheer, geven zij aan.

Stichting Tuhka zoekt nu, in het tweede productiejaar, actief naar afnemers in het binnen- en buitenland. De lading die is geëxporteerd naar Amerika is bestemd voor de Amerikaanse organisatie Lakshmi, om deze te verwerken in een cosmetische productenlijn. Stichting Tuhka krijgt financiële ondersteuning van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, middels een Innovation for Firms project dat wordt uitgevoerd door het ministerie.
De opstart van de Tuhka-olie productiefaciliteit was in 2017 in Alalapadu. In het dorp wonen er ongeveer 110 mensen. In 2016 kwam de samenwerking met Conservation International Suriname (CIS) voor de productie van de notenolie tot stand. In maart 2018 is begonnen met het verwerken van de Tuhka olie uit het Amazone regenwoud, meldt de Development and Communications afdeling van CIS.
Het dorp heeft geholpen om de fabriek op te zetten. 80% van de volwassen inwoners vindt er werk; sommigen als rapers, plankensjouwers, verwerkers, verpakkers, etc. waarvan een groot deel vrouwen. Van maart 2018 tot en met heden is meer dan 2.400 liter notenolie geproduceerd en verkocht, voornamelijk aan binnenlandse consumenten, en sinds maart 2019 via de distributiekanalen van de HEM Suriname.

Voor de bouw van de fabriek tekenden de inheemsen samen met andere dorpen in mei 2015 een verklaring, waarin ze zelf hebben aangegeven om dit bos, water en de bevolking van Zuid-Suriname, te helpen beschermen. Het was de bedoeling er op duurzame wijze een middel van bestaan te verkrijgen. De verklaring werd mede getekend door verschillende organisaties zoals CIS, World Wildlife Fund, de Organisatie van Inheemsen in Suriname, het Nationaal Herbarium Suriname (BBS), en de ESAV (Inheemse platformen).